temporary common space for reflection, comfort and wonder
tijdelijke gemeenschappelijk ruimte voor reflectie, troost en bewondering

"Het tijdelijke als zijnde, een mogelijkheid van bestaan"
Patricia de Ruijter
donderdag 22 september, 20.00 uur
gratis


"Als we niet alleen met het einddoel bezig zijn, kunnen we tijdens chaotische transitie periodes nieuwe mogelijkheden ontdekken. Ik zie dat de spontane natuur razend snel zijn kans pakt om te bestaan. Ik vraag mij dan ook af waarom we zoveel doen en niet meer gehoor geven aan dat wat vanzelf gaat. Ik zie mogelijke bergen ontstaan en velden vol wilde, bloemen en planten..... hmmm”
 - Patrica de Ruijter

Op donderdag 22 september om 20.00 uur zal Patricia de Ruijter in de ruimte van ASCENDING twee fotografische series laten zien over Wilde natuur en de Stad. Een thema waar zij sinds 1998 op verschillenden manieren onderzoek naar doet. Daarbij zullen deze keer de klanken en trillingen van Thomas ervaren kunnen worden. En vindt er een gesprek plaats met Klaas Kuitenbrouwer over Zoöp.


 Patricia laat twee fotografische series zien over Wilde natuur en de Stad. Een thema waar zij sinds 1998 op verschillenden manieren onderzoek naar doet. Daarbij zullen de klanken en trillingen van Thomas Kwakermaat ervaren kunnen worden. En vindt er een gesprek plaats met Klaas Kuitenbrouwer over Zoöp.


Zoöp is de titel van een organisatiemodel voor samenwerking tussen menselijk en niet-menselijk leven dat de belangen van alle zoë (Grieks voor 'leven') behartigt. Het Zoöp-model maakt de belangen van niet-menselijk leven onderdeel van de organisatorische besluitvorming.

Klaas Kuitenbrouwer, onderzoeker en programma maker digitale culture van Het Nieuwe Instituut, is een van de schrijvers van het nieuw boek Making Matters: A Vocabulary of Collective Arts (Valiz, 2022) waarin de foto’s van Patricia ook opgenomen zijn.

Klaas gaat in gesprek met Patricia over Zoöps, Zoöperation, collective bodies en de relatie tot haar fotografie. Essentieel hierbij is dat Patricia zichzelf onderdeel maakt van haar omgeving, ze kruipt erin en kijkt daarbij niet naar de planten maar vanuit het perspectief van planten. 


www.mediakaal.nl http://www.mediakaal.nl
Making Matters: https://valiz.nl/en/publications/making-matters 

Klaas Kuitenbrouwer founder Zoöp: https://zoop.hetnieuweinstituut.nl

NDSM Kinderatelier
woensdag 21 september 14.00 - 16.00 uur

Het kinderatelier werkt vanuit  de mogelijkheden die de voormalige scheepswerf biedt. Water, wind, ruimte, de historie van de plek en alles wat er nu nog is, inspirereert en prikkelt in unieke beeldende workshops.

In een middag binnen ASCENDING kijken de kinderen omhoog naar de inmiddels meer dan duizend windeplanten die meters hoog naar de dak zijn geklommen, en laten hun fantasie los in tekeningen en techniek.

Ajb aanmelden: info@ascending-ndsm.nl

Valerie van Leersum - Daar gezien van hier
Vrijdag 30 september, 17.00 uur

Tijdens Oerol presenteerde kunstenaar Valerie van Leersum haar onderzoek naar de horizon, een schijnbare lijn die ons verbindt met de verte en tegelijkertijd terugbrengt bij onszelf. Een deel van Daar gezien van hier is tijdelijk te zien binnen ASCENDING. Het kunstwerk is een uitnodiging om een tocht zowel naar buiten als naar binnen te maken - zoek zelf toenadering tot deze ongrijpbare, zwevende lijn.

https://www.valerievanleersum.nl/

Restful Stone
Nirman Cain
Donderdag 28  juli van 17.00 - 19.00 uur

Vanavond is in ASCENDING een beeldhouwwerk van Nirman Cain te zien. Nirman zelf is tussen 17.00 en 20.00 uur aanwezig bij zijn atelier buiten op de NDSM werf aan de kade vlakbij café restaurant Noorderlicht.

"Nirman lets himself be inspired by nature, giving it a synthesizing spin. No matter what the details may be, he is always aware of the whole form of his subject matter. The empty gaps become an essential part of the sculpture and in the cycle of the dynamic stones. In the cycle of the restful stones, that which originally inspired him is hardly recognizable anymore. They are very self-contained. On the level of plants, they are seeds. They seem to harbour a second form, another sculpture with, quietly waiting for the day when they will open up and give birth." (T. Butzlaff, website Nirman Cain)

www.nirmancain.com

Ook de makers van ASCENDING zijn aanwezig vanavond in ASCENDING om bezoekers welkom te heten.


Love is All Alone
een avond met kunstenaar Bas Kosters & dichter Wibo Kosters
Donderdag 21 juli om 19.00 uur

In 2015 overleed de vader van Bas en Wibo Kosters, het onverwachte overlijden liet een grote leegte achter. Beide broers gingen verschillend om met het verwerken van dit verdriet. Bas maakte een groot wandkleed van de garderobe van zijn vader. Wibo vertelde over zijn vader en het verdriet in een gedichtenbundel genaamd “Inwoner”.

Het wandkleed “Love is All Alone” voor een avond te zien in “ASCENDING” gecombineerd met een voordracht van Wibo Kosters.

Er is tevens de gelegenheid om samen te handwerken aan persoonlijke craft projecten, of advies te vragen aan Bas Kosters over een bestemming voor persoonlijk textiel met een speciale betekenis.

19.00 uur. Gratis
Rsvp: info@ascending-ndsm.nl


For English scroll down

ASCENDING is een tijdelijke gemeenschappelijke ruimte voor reflectie, troost en bewondering in de NDSM Loods op de NDSM werf in Amsterdam Noord.

ASCENDING is een kunstinstallatie samengesteld uit levende windeplanten en natuurlijke materialen: jute, hout en staal. De 15 meter hoge constructie hangt aan de stalen balken van de NDSM Loods, een voormalig scheepsbouwmagazijn dat al 20 jaar een kunstenaars- en makersgemeenschap huisvest.

Als makers geloven wij dat kunst transformatieve krachten heeft dat onze kijk op de realiteit kan veranderen, openen en verdiepen. ASCENDING raakt aan actuele en voor ons urgente kwesties: de behoefte aan saamhorigheid en gemeenschap in een tijd van vergaande individualisering; het verband tussen verleden, heden en de toekomst; het verlangen naar zingeving en de noodzaak voor ontzag, schoonheid en bewondering. Met ASCENDING onderzoeken wij de relatie tussen fysiek en metafysiche ruimte en verkennen wij in hoeverre kunst en architectuur transcendente functies kunnen bevatten.

De grote lege ruimte achter in de NDSM Loods wordt vaak gezien als een kathedraal. De pioniers van de kunstenaars gemeenschap zagen de intrinsieke waarde van deze ‘lege’ ruimte waarin de gelaagde geschiedenis van de voormalige scheepswerf nog tastbaar is. In deze industriele kathedraal neemt ASCENDING de plaats van het hoogkoor, de meest heilige plaats en de locatie van het altaar. Echter is ASCENDING niet verbonden aan een enkele specifieke religieuze stroming.

De afmetingen en proporties van ASCENDING zijn geinspireerd op de principes van de gotische architectuur, dat zelf gebaseerd is op nog oudere islamitische bouwwerken. In de jute panelen die de ruimte van ASCENDING omsluiten zijn symbolen verwerkt die referenen aan zogenamde heilige geometrie, wiskunde principes van schoonheid en harmonie. De groei en afsterven van de planten tijdens de loop van de installatie weerspeigelt de natuurlijke cyclus van de seizoenen en van leven en dood. In het centrum van ASCENDING is het mysterieuze symbool de Sri Yantra geplaats, dat meer dan 5000 jaar oud is en symboliseert het onstaan van het universum.

In de ruimte van ASCENDING gaan wij ook anderen uitnodigen om op te treden of werk te laten zien - gastkunstenaars, een kinder programma, dichters, dansers of muzikanten. Volg ons op instagram en facebook en kijk weer op deze site om de programma te zien.



 ****

ASCENDING is a temporary common space for reflection, comfort and wonder in the NDSM Loods at the NDSM shipyard in Amsterdam North.

ASCENDING is an art installation assembled of living bindweed plants and natural materials: jute, wood and steel. The 15 meter high construction hangs from the steel beams of the NDSM Loods, a former shipbuilding warehouse that for the last 20 years has housed an artists and makers community.


As makers, we believe that art has transformative powers that can change, open and deepen our view of reality. ASCENDING touches on current issues that we see as urgent: the need for togetherness and community in a time of far-reaching individualization; the link between past, present and future; the desire for meaning and the need for awe, beauty and admiration. With ASCENDING we investigate the relationship between physical and metaphysical space and explore the extent to which art and architecture can contain transcendent functions.

The large empty space at the back of the NDSM Loods is often seen as a cathedral. The pioneers of the artists community saw the intrinsic value of this 'empty' space in which the layered history of the former shipyard is still tangible. In this industrial cathedral, ASCENDING takes the place of the choir, the most sacred space and the location of the altar. However, ASCENDING is not affiliated with any specific religious movement.

The dimensions and proportions of ASCENDING are inspired by the principles of Gothic architecture, which itself is based on even older Islamic structures. In the jute panels that enclose the space of ASCENDING, symbols have been incorporated that refer to so-called sacred geometry, ancient mathematical principles of beauty and harmony. The growth and eventual death of the plants during the course of the installation reflects the natural cycle of the seasons and of life and death. In the center of ASCENDING is placed the mysterious symbol the Sri Yantra, which is more than 5000 years old and symbolizes the origin of the universe.

In the space of ASCENDING we will also invite others to perform or show their work or perform - guest artists, poets, dancers, musicians. Follow us on instagram and facebook and come back to this website to see the program. 


Open dagelijks juni tot oktober. 
Open daily from June through October.

NDSM Loods
NDSM-plein
1033 WC Amsterdam

PROGRAMMA:

Thursday July 21st: Love is All Alone, special evening with Bas Kosters & Wibo Kosters
Thursday July 28th: NDSM Get Lost
Thursday August 25th: NDSM Get Lost with artist Valerie van Leersum
Thursday September 29th: NDSM Get Lost
Saturday October 1st: NDSM OPEN

For details please check our Instagram and Facebook.

On July 23-24 ASCENDING will be temporarily closed to the public due to a private rental of the space.

During these upcoming large events, only the upper half of ASCENDING will be on view, and only to visitors who have paid to attend the event:

July 29th - 31st Crepe City Sneaker Festival

September 14th - 20th - International Amsterdam Tattoo Convention
September 23rd - 25th - Ambacht in Beeld

October 6th - 10th - IJhallen fleamarket
October 11th - 26th  - Amsterdam Dance Event
October 27th - 31st - IJhallen fleamarket


ASCENDING is produced by Art City NDSM